"Stavebnice, ktoré učia"

LEGO® Education je špeciálny vzdelávací program, ktorý prepája vzdelanie s inovatívnymi LEGO® stavebnicami. Tieto stavebnice majú za cieľ rozvíjať kreativitu, logické myslenie, ale aj spoluprácu a tímovú prácu. LEGO® Education ponúka rôzne vzdelávacie programy pre rôzne vekové kategórie a vzdelávacie úrovne, napríklad programy pre materské školy, základné a stredné školy, a dokonca aj pre vysokoškolské úrovne. Tieto programy sú vyvíjané v úzkej spolupráci so vzdelávacími expertmi, aby boli čo najefektívnejšie a čo najzábavnejšie pre študentov.