Účty sú vedené v bankovom ústave Fio banka a.s.

číslo účtu pre platby v CZK: 2700339311/2010
IBAN: CZ61 2010 0000 0027 0033 9311

číslo účtu pre platby v EUR: 2002331611/2010
IBAN: CZ70 2010 0000 0020 0233 1611